Algemeen

Holtkamp Projectontwikkeling is een onafhankelijke projectontwikkelaar die zelfstandig, in samenwerking met derden of in opdracht van derden ontwikkelingen realiseert.

Holtkamp Projectontwikkeling ontwikkelt woningbouwprojecten en commercieel vastgoed op zowel binnenstedelijke als uitbreidingslocaties.

Holtkamp Projectontwikkeling is betrouwbaar, slagvaardig en creatief.