Visie

Holtkamp Projectontwikkeling stelt de bewoner / gebruiker van elk te realiseren project centraal en vertaalt de wensen in verrassende en functionele plannen, die bijdragen aan een plezierige woon-, werk- en leefomgeving.

Holtkamp Projectontwikkeling schenkt op basis van de geldende regelgeving en randvoorwaarden veel aandacht aan stedenbouw en architectuur. Haar ambitie met duurzaam en energiezuinig bouwen gaat verder dan noodzakelijk, daarbij rekening houdend met investeringswaarde en leefcomfort.