De afgelopen jaren hebben wij een grote diversiteit aan ontwikkelingen gerealiseerd. De huidige ontwikkelingen bestaan uit goedkope woningbouw op basis van ons concept Woonvariatie, landgoederen, hotels en binnenstedelijke herbestemmingsopgaven.