Zwolle: Polymere Science Park

Zwolle

Het Polymer Science Park is die industriële broedplaats voor de kunststofindustrie. Een open innovatiecentrum voor toegepaste kunststoftechnologie, dat focust op onderzoek naar (high) performance polymeren, waaronder composieten, rubbers, engineering plastics, coatings en biopolymeren. Van idee tot productrijpe prototypes.

Kennis delen en verspreiden

Sleutelwoorden bij het Polymer Science Park zijn samenwerken, kennis vermarkten, kennis delen en kennis verspreiden. Ondernemers in de kunststofsector opereren veelal in een zeer competitieve markt. Innoveren kan dan cruciaal zijn om te overleven. Maar innoveren kost tijd, geld en menskracht en is omgeven met risico’s. Samen innoveren en deel uitmaken van een uitgebreid netwerk van kunststofbedrijven kan veel hordes wegnemen. De drempel voor succesvolle innovaties wordt lager en dat levert profijt en zekerheid op.

Initiatiefnemers

Het Polymer Science Park is door de visie en conceptontwikkeling van Holtkamp Projectontwikkeling tot stand gekomen. De partijen DSM, Wavin, Van Wijhe, Hogeschool Windesheim, Deltion College, Universiteit Twente, Oost NV, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel ondersteunen dit initiatief dat ook internationaal gevolgd wordt. Diverse partijen hebben zich hier ondertussen gevestigd en de beoogde onderlinge synergie zorgt voor (inter) nationale expansie.